Všeobecné Podmínky Používání

Podmínky užívání Jubeo.cz1. Podmínky

Přístupem na webovou stránku https://jubeo.sk souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky, všechny platné zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste zodpovědní za dodržování platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s žádným z těchto podmínek, máte zakázáno používat nebo přistupovat k této stránce. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny platnými autorskými právy a zákony o ochranných známkách.

2. Použijte licenci

Povolení k dočasné převzetí jedné kopie materiálů (informace nebo software) na webových stránkách společnosti Jubeo.cz slouží pouze na osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Toto je udělení licence, nikoliv převod vlastnického práva a podle této licence nemůžete:

upravovat nebo kopírovat materiály;

- používat materiály na jakýkoliv komerční účel nebo na jakýkoliv veřejný displej (komerční nebo nekomerčním); - pokusit se dekompilovat nebo zpětně zpracovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách Jubeo.cz; - odstranit jakékoli autorská práva nebo jiná vlastnická notace z materiálů; nebo - přenést materiály na jinou osobu nebo "zrcadlit" materiály na jakémkoliv jiném serveru.

Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte kterékoli z těchto omezení a může být kdykoliv ukončena provozovatelem Jubeo.cz. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály ve vašem vlastnictví, ať už v elektronickém nebo tištěném formátu.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webových stránkách Jubeo.cz jsou poskytovány na základě "jako je". Společnost Jubeo.cz neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto odmítá a ruší všechny ostatní záruky včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv.

Společnost Jubeo.cz kromě toho nezaručuje ani neposkytuje žádné vyjádření týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých internetových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na stránkách, které jsou na této stránce spojené.

4. Omezení

Společnost Jubeo.cz ani její dodavatelé v žádném případě nebudou odpovědni za jakékoli škody (včetně, bez omezení, škody za ztrátu dat nebo zisk nebo v důsledku přerušení obchodu) vyplývající z použití nebo neschopnosti používat materiály na stránkách Jubeo.cz webovou stránku, a to iv případě, že Jubeo.cz nebo zmocněnec společnosti Jubeo.cz byli seznámeni s možností takové škody ústně nebo písemně. Protože některé jurisdikce nepovolují omezení týkající se předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.

5. Přesnost materiálů

Materiály uvedené na webových stránkách společnosti Jubeo.cz mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost Jubeo.cz nezaručuje, že některý z materiálů na své webové stránce je přesný, úplný nebo aktuální. Společnost Jubeo.cz může kdykoliv bez oznámení provést změny v materiálech na svých webových stránkách. Avšak společnost Jubeo.cz se nezabývá žádnými závazky na aktualizaci materiálů.

6. Odkazy

Společnost Jubeo.cz nezkoumala všechny stránky propojené na její webové stránky a nenese zodpovědnost za obsah těchto propojených stránek. Začlenění jakéhokoliv odkazu neznamená schválení lokality společností Jubeo.cz. Používání takové propojené webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Úpravy

Společnost Jubeo.cz může kdykoliv bez předchozího upozornění revidovat tyto smluvní podmínky pro své webové stránky. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto podmínek služby.

8. Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky a neodvolatelně se vystavujete výhradní jurisdikci soudů v tomto státě nebo místě.