Ochrana Osobních Údajů

Zásady ochrany osobních údajů aplikace FacebookProvozovatel

Chcete-li získat informace o vašich osobních údajích, účelech a stranách, s nimiž jsou údaje sdíleny, kontaktujte vlastníka.

Jubeo.cz, Bratislava, Slovenská Republika

info@jubeo.cz

Typy shromážděných údajů

Shromážděné osobní údaje jsou popsány v jiných částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo ve specifikovaném textu vysvětlení kontextově se sběrem dat. Osobní údaje mohou být volně poskytované uživatelem nebo automaticky shromážděné při použití této aplikace.

Jakékoliv používání souborů cookie - nebo jiných nástrojů na sledování - touto aplikací nebo vlastníky služeb třetí strany, které tato aplikace používá, pokud není uvedeno jinak, slouží k identifikaci uživatele a zapamatování si je preferencí pouze za účelem poskytování služby požadované uživatelem.

Neposkytnutí určitých Osobních údajů může pro tuto aplikaci znemožnit poskytování jejích služeb.

Uživatelé jsou zodpovědní za veškeré osobní údaje třetích stran získané, zveřejněny nebo sdílené prostřednictvím této aplikace a potvrzují, že mají souhlas třetí strany, aby poskytly tyto údaje vlastníkovi.

Způsob a místo zpracování údajů

Metody zpracování

Jubeo.cz facebook bot zpracovává údaje uživatelů správným způsobem a přijímá vhodná bezpečnostní opatření k zabránění neoprávněnému přístupu, zveřejnění, modifikaci nebo neoprávněnému zničení dat.

Zpracování dat se provádí pomocí počítačů a / nebo nástrojů s podporou IT, podle organizačních postupů a režimů, které jsou striktně spojené s uvedenými účely. Údaje mohou být v některých případech přístupné pro určité typy odpovědných osob, které se zabývají provozem lokality (správa, prodej, marketing, právní správa, správa systému) nebo externími stranami jmenované v případě potřeby jako zpracovatelé údajů vlastníkem. Aktualizovaný seznam těchto stran může být kdykoli vyžádán od provozovatele.

Místo zpracování údajů

Údaje se zpracovávají na provozních serverech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování.

Retenční čas

Údaje se uchovávají po dobu potřebnou k poskytnutí služby požadované uživatelem nebo na základě účelů uvedených v tomto dokumentu a uživatel může vždy požadovat, aby správce údajů pozastavil nebo odstranil údaje.

Použití shromážděných údajů

Osobní údaje použité pro každý účel jsou uvedeny v konkrétních částech tohoto dokumentu.

Facebook povolení, které tato žádost vyžaduje

Tato aplikace může požádat o některých povolení od společnosti Facebook, které jí umožňují provádět akce s uživatelským účtem Facebook a získávat informace včetně osobních údajů.

Další informace o následujících povoleních naleznete v dokumentaci k povolením Facebook a v pravidlech ochrany osobních údajů Facebooku.

Požadované povolení jsou následující:

Základní informace

Standardně to zahrnuje určité uživatelská data, například id, jméno, obrázek, pohlaví a jejich místní nastavení. Některé připojení uživatele, například přátelé, jsou také k dispozici. Pokud uživatel využil více svých údajů, budou k dispozici další informace.

Další informace o shromažďování a zpracování údajů

Právní kroky

Osobní údaje uživatele mohou být použity pro právní účely provozovatele, u soudu nebo ve fázích vedoucích k možným právním postupem vyplývajícím z nesprávného používání této aplikace nebo souvisejících služeb. Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že od provozovatele je může vyžadovat, aby na žádost veřejných orgánů odhalil osobní údaje.

Další informace o osobních údajích uživatele

Kromě informací obsažených v těchto pravidlech ochrany osobních údajů může tato aplikace na požádání poskytnout uživateli dodatečné a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo sběr a zpracování osobních údajů.

Systémové deníky a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato aplikace a všechny služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto aplikací (systémové deníky) nebo používat pro tento účel jiné osobní údaje (například adresu IP).

Informace, které nejsou obsaženy v těchto pravidlech

Více informací o shromažďování nebo zpracovávání osobních údajů můžete kdykoliv vyžádat od správce údajů. Viz kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

Práva uživatelů

Uživatelé mají právo kdykoliv vědět, zda byly uloženy jejich osobní údaje, a mohou je konzultovat s provozovatelem, aby se dozvěděli o jejich obsahu a původu, ověřili jejich přesnost nebo požádali o jejich doplnění,